2. Hoe libben de Griken

Ynfoloefening

De measte Griken libben oan . It wiene betûfte seefarders dy hannelen yn it hiele .

Yn de stêden bestie de befolking út ferskate sosjale lagen. Yn Atene wiene sosjale lagen: de boargers dy't yn de stêd berne wiene, de frjemdlingen, de en de slaven. De mannen dy't yn Atene berne wiene hiene it foar it sizzen. De frouwen kamen op it tredde plak. Hja bliuwen thús en hâlden tafersjoch op de slaven. Sels efkes nei de merke gean, sa as de frouwen yn Egypte diene, wie der net by. Dat diene de mannen as de .

Jonges en famkes bliuwen oant har sânde jier byinoar thús. Dernei gongen de jonges nei . Dêr learden se rekkenjen, lêzen en skriuwen. Se besteden in protte tiid oan gymnastyk. In sûne geast yn in seinen se. De famkes bliuwen thús en moasten helpe yn de húshâlding.

Slaven wiene net baas oer har eigen lichem. Se wiene fan de frije Griken. Slaven wiene fersleine soldaten, , of minsken dy't as slaaf berne wiene. Se diene it swiere wurk sa as it wurkjen yn de sulver minen. Der wiene ek slaven dy't as learaar wurken.

Yn Sparta krigen de Spartaanske jonges fan ôf it sânde jier in . Se wennen yn ynternaten en waarden foaral traind yn draven, fierspringe en fjochtsje. De Spartanen makken in protte kriichsfinzenen, dy moasten it wurk dwaan.