5 Grykske keunst

Ynfoloefening

Fan ôf de fiifde iuw foar Kristus makke de Grykske kultuer in troch. De Griken bouden timpels mei pylders en reliëfs dy't hjoed de dei noch altyd neimakke wurde. Sa waard it yn Atene yn de fiifde iuw foar Kr. boud. It bestiet út pylders, in frys mei en in trijehoeke (fronton) mei bylden. De pylders fan it Partenon wiene koart en dik. Wy neame dit de Doryske . Letter kamen der ek timpels mei slankere mei oan de boppekant in krol. Dit neame we de Ionyske boustyl en slanke pylders mei oan de boppekant neame we de Korintyske boustyl.

De Griken binne de útfiners fan bylden. De bylden waarden makke fan moarmer en fan brûns.

De skilders út dy tiid tekenen op it ierdewurk tekeningen mei perspektyf. Dat betsjut dat der al yn de tekeningen te sjen is. De Griken binne ek de útfiners fan it toaniel.

Yn de teäters spilen de Griken trageedzjes (treurspullen) en komeedzjes (blijspullen). De Grykske keunstwurken binne klassyk, dat betsjut: in foar alle tiden.

kapitelen.jpg

pylders = pylders mei in steatlike foarm en in ienfâldich kapiteel

pylder = pylder mei in slanke foarm en in krol foarmig kapiteel

pylder = slanke pylder mei in blêd foarmig kapiteel

kapiteel = de fersiering boppe op de pylder

fries = in stiennen balke mei byldhouwurk

fronton = de trijehoekige romte ûnder it timpeldak

= in foarbyld út de Grykske as Romeinske âldheid dy't hieltyd wer neidien wurdt

= blijspul

= treurspul

= djipte yn in skilderij