3. Wegwijs in de politiek

Beste derde klasser,

Wij gaan aan de gang met het project: Thuis in het gemeentehuis. Jij gaat uitzoeken of politiek spannend of saai is. Je moet dan eerst wel iets meer van de politiek weten. Dat gaan we uitzoeken in groepen. De klas wordt ingedeeld in de volgende groepen:

gemeente provincie het rijk de EU bestuur voetbalclub de rechtbank
burgemeester commissaris van de koningin minister-president voorzitter Eur. Commissie voorzitter rechter
wethouder gedeputeerde minister Zalm lid Europese Raad secretaris officier van justitie
raadslid lid provinciale staten lid 2e kamer lid Eur. parlement penningmeester advocaat
inwoner van Dantumadeel inwoner van Friesland een Nederlander Europeaan een voetballer verdachte

Elke groep krijgt twee lessen de tijd om uit te zoeken hoe het bestuur van de gemeente, de provincie enzovoort eruit ziet. Dat moet je als groep uitzoeken en als groep op een leuke en zakelijke manier proberen te presenteren aan de klas. Je krijgt voor deze opdracht een groot papier waarop je duidelijk aan moet geven hoe het bestuur in elkaar zit. Verder moet je proberen om foto's te verzamelen van de mensen die worden genoemd in je presentatie. Maak een vergroting van deze foto’s en plak die op een stuk karton. Deze foto’s moet je tijdens de presentatie omhoog houden of eventueel voor je gezicht houden. Je moet verder een kaartje maken waarop jouw functie staat vermeld. Dit moet duidelijk leesbaar zijn voor iedereen in de klas. Als je de presentatie houdt, moet je net doen of jij die persoon bent en dan moet je aan de anderen de volgende dingen vertellen:

  • Wie je bent.
  • Wat je taken zijn.
  • Hoe belangrijk je bent.
  • Hoe je aan deze functie komt.
  • Wat jouw functie te maken heeft met democratie of de politiek.

Binnen elk groepje kiest iedereen dus een politicus en zo krijgen we dan zo'n 24 verschillende personen uit de politiek voor de klas. Om jullie te helpen heb ik al op deze website voor alle groepen wat informatie verzameld. Lees de informatie eerst als groep, verdeel daarna de rollen en het werk en ga aan de slag. Na twee lessen voorbereiding houdt elke groep een presentatie van zo'n vijf tot tien minuten voor de klas. Je krijgt daar een cijfer voor MDU voor

Veel succes.

Oh ja, ik heb ook weer een email van Jimmy gekregen. Hij staat hieronder. Hij komt weer op school en hij heeft eigenlijk voorgesteld om het zo in groepen te gaan doen.  Nou ja, lees zelf maar even.

 

 

 

 

 

 

Hallo meneer Corporaal,

Ik ben een maandje ziek thuis geweest maar nu moet ik weer naar school. De leerplichtambtenaar van de gemeente is geweest. Volgens haar ben ik schooltjesziek. Ik ben nog maar veertien en dan moet je verplicht naar school. Mijn vader zei nog tegen haar dat hij nog nooit eerder gezien had, dat ik zo hard aan het leren was, van de vroege morgen tot de late avond, maar dat hielp allemaal niets. Ik moet weer naar school. Dat staat in de wet. Als ik nog langer thuis blijf, dan krijgen mijn ouders een fikse boete. 

Ik heb thuis heel wat geleerd over de Centrale As en over de politiek. Ik ben erachter gekomen dat bijna alles politiek is. Hoeveel geld mijn vader voor een liter melk van onze koeien krijgt, of voor de suikerbieten, of wat we voor de diesel van onze tractor moeten betalen, het is bijna allemaal politiek. Zelfs het inademen van (vervuilde) lucht, het wildplassen of de mest van de koeien, het heeft allemaal met de politiek te maken. Volgens mijn vader zijn er voor boeren zoveel regeltjes in Nederland dat Evert van Benthum daarom naar Canada verhuisd is. Maar dat lijkt me niets. Ik kan niet zonder de Wâlden. Ik heb ook een nieuw plan voor de Centrale As bedacht, maar ik weet niet of dat veel kans maakt.

Ik wil alle leerlingen, die mij mails gestuurd hebben, even bedanken. Er zitten best goede ideeën bij, maar dat vertel ik straks op school wel. Als de Centrale As door gaat en ik geen boer kan worden, dan ga ik in de politiek. Onze leraar Engels zegt heel vaak: 'If you can't beat them, join them.' Ik snapte eerst nooit wat hij daarmee bedoelde, maar ik weet wel dat er heel veel mensen bij de gemeente werken. Alleen al bij de gemeente Dantumadeel werken er meer dan 200 mensen. Dat is dus de grootste werkgever van de hele gemeente. Ik weet nog niet precies wat ik in de politiek ga doen, maar misschien kan ik dat op school bij MDU wel verder uitzoeken. Kunt u daar niet een paar lesjes over geven? Maar dan groepswerk en liever niet van die lesjes dat u even vertelt hoe het in elkaar zit. Ik wil het zelf uitzoeken, dat deed ik thuis ook en daar leer je veel van.

Tot morgen, Jimmy

We hebben 6 gasten en geen leden online

freia.jpg
tjaarda.jpg