4. Het bestuur van ons land

Schema van het bestuur van ons land

Nederland is een democratie. Dat betekent dat Nederland een volksregering heeft. Het volk is dus de baas. Sinds 1917 is er algemeen kiesrecht. Straks als jij achttien bent, krijg je automatisch een oproep om te gaan stemmen. Je kiest dan de gemeenteraad, de provinciale staten, de tweede kamer en het Europese parlement. Al die gekozen volksvertegenwoordigers  moeten doen wat het volk wil. Dat klinkt mooi maar toch hoor je veel mensen mopperen op de regering: 'Ze doen maar..., de puinhopen van paars......, ze beloven van alles en ondertussen zorgen ze vooral goed voor zichzelf.' Hoe kan dat nou? Wie heeft er in dit land werkelijk de macht? Het volk of de mensen die we hebben gekozen? Om daar achter te komen, moet je eerst iets meer van het bestuur van ons land weten. We beginnen bij Broeksterboys. Broeksterboys is een voetbalclub. Een vereniging met een bestuur, een voetbalterrein en trainers. Bijna alle Nederlanders zijn wel lid van een vereniging. Hoe ziet het bestuur van een vereniging er uit?

Als je als Robinson Crusoe alleen op een eiland woont, dan is het bestuur heel simpel. Jij bent de baas en je hebt met niemand iets te maken. Zodra er nog iemand aanspoelt, dan wordt het al anders. Je moet rekening met elkaar houden en regels afspreken. Broeksterboys heeft meer dan 100 leden. Broeksterboys is van hen, maar regels afspreken, contributie innen, trainers regelen en nog veel meer zaken kun je beter niet met 100 man bespreken. Daarom is er een bestuur. Dat bestuur is gekozen door de leden en moet doen wat de leden willen. Ook binnen het bestuur is weer een taakverdeling gemaakt. De voorzitter leidt de vergaderingen, de penningmeester int de contributie en betaalt de rekeningen en de secretaris schrijft alles op, want veel mensen zijn slecht in het onthouden van afgesproken regeltjes. Vooral afspraken waarbij iemand iets moeten doen of iets moet betalen worden nogal eens vergeten. Het bestuur regelt allemaal kleine dingen. Belangrijke zaken, zoals het bepalen van de contributie, worden op een algemene ledenvergadering besloten. Alle leden kunnen dan voor of tegen een contributieverhoging stemmen. Ook kunnen ze het bestuur afzetten en een nieuw bestuur kiezen. Bij een vereniging zijn dus de gewone leden de baas, maar de bestuursleden besturen de club en daardoor hebben ze veel invloed. 

Nederland kun je ook als een vereniging beschouwen. Een vereniging met 16 miljoen leden. Het bestuur van de vereniging  Nederland ziet er net zo uit als het bestuur van Broeksterboys. We gebruiken alleen andere namen. Hier noem ik er al vast een paar. Opgeschreven regels noemen we wetten. Contributie heet bij de vereniging Nederland belasting en het bestuur noemen we onze regering. Ik heb het even voor je in een schema gezet.

Jan Peter Balkenende is voorzitter van de vereniging Nederland. Wij noemen hem geen voorzitter maar onze minister president. Zalm is bestuurslid en penningmeester en daarvoor gebruiken we de naam minister van financiën. Aangezien het niet mogelijk is om met alle Nederlanders bij elkaar een Algemene Ledenvergadering, over bijvoorbeeld de hoogte van de belasting te houden, kiezen we volksvertegenwoordigers. Die zitten in de tweede kamer. Zij beslissen namens ons. Je ziet, Nederland is van de Nederlanders, maar omdat we met 16 miljoen zijn kiezen we tweede kamerleden. Die zijn de hele week bezig om namens ons te beslissen. De tweede kamer controleert of de regering ons land wel goed bestuurt. Alle besluiten van de regering moeten door de tweede kamer worden goedgekeurd, pas daarna kan de regering ze uitvoeren. Het volk is de baas maar de ministers en de kamerleden hebben veel invloed. Wanneer je op de volgende link klikt dan zie je waar de tweede kamer momenteel mee bezig is. http://www.tweedekamer.nl/

Op dit schema zie je dat er ook nog een eerste kamer is. De eerste kamer  wordt gekozen door de provinciale staten. Sommige mensen vinden dat de eerste kamer wel kan verdwijnen. Die eerste kamer vergadert maar één dag per week. Alle wetten die door de tweede kamer zijn aangenomen worden in de eerste kamer nog eens besproken. Het is de taak van de eerste kamer om te bekijken of er geen fouten  gemaakt zijn. Elke wet moet daarom ook door de eerste kamer worden goedgekeurd.

In de provinciale staten zitten de vertegenwoordigers van de inwoners van de provincie. Onze provincie kun je ook als een vereniging beschouwen. Alle inwoners van Friesland zijn lid van de vereniging Friesland. Het bestuur van Friesland noemen we de gedeputeerden. Ed Nijpels is de voorzitter van het bestuur van Friesland. We noemen hem commissaris van de koningin. Zijn bestuursleden heten gedeputeerden en de volksvertegenwoordigers noemen we de leden van de provinciale staten. Ook een provincie maakt regels. Dat zijn de provinciale wetten. Op dezelfde manier zit ook het bestuur van de gemeente en de Europese Unie in elkaar.  Daar krijg je nog meer informatie over maar nu eerst zelf maar even aan de slag.

Hiernaast zie je het portret van Thorbecke. Thorbecke is de bedenker van het bestuur van Nederland. Lees het volgende artikel over Thorbecke en probeer de vragen die hieronder staan te beantwoorden.

1.) Wanneer is de eerste grondwet van Nederland gemaakt?

2.) Waaruit blijkt dat koning Willem 1 veel meer macht had dan koningin Beatrix?

3). Waarom was koning Willem II in 1848 bereid om een nieuwe grondwet door Thorbecke te laten schrijven.

4.) Hoe luidt de eerste regel van de Nederlandse grondwet?

5) Wat staat er in de grondwet? Zie de omschrijving bij begrippen.

6.) Nederland is een constitutionele monarchie. Wat betekent dat? Zie de begrippenlijst.

7). Ga naar de schitterende website van de tweede kamer en klik op een aantal links:  http://www.tweedekamer.nl/ 

8). Klik ook op de derde kamer. Doe de puzzel en geef je mening op de stelling van de week. 

9). Klik op virtuele rondleiding en zoek uit hoe de zaal van de tweede kamer daar wordt genoemd.

10). Klik op: Wie zit waar en zoek eens uit waar het CDA in de kamer zit en waar Groen links in de kamer zit. Je moet aangeven of ze links of rechts van de voorzitter zitten. Dus kijken vanuit de positie van de voorzitter.

11). Wie is de voorzitter van de tweede kamer. Klik op: Weekboek van de voorzitter. Als je z'n naam niet ziet staan houdt dan de muis op het plaatje van de voorzitter.   

12). Test je kennis over het bestuur van ons land. Klik op: toets bestuur Nederland. Maak de meerkeuzevragen en vul je score (.............% goed) in.

We hebben 14 gasten en geen leden online

fluitenterpentijd.jpg
cichorei.jpg